Previous
Next

TEL 0230 280 203

Fax: 0230.280.201 Siret, str.9 Mai, Nr.6 judetul Suceava


0 800 800 981

Telverde
Unitatea are încheiat contract cu
C.A.S. Suceava
TELEFON : 0230.521.391

Programări online

Programări - Consultații - InternăriAnunț pacienți

Plan măsuri

ANUNȚ
SELECȚIE DOSARE


Mulțumim Farmaciilor Catena pentru sprijinul acordat Spitalului de Boli Cronice Siret
prin donarea unui numar de  7000 buc. măști de protecție ce vor ajunge la personalul medical. (www.catena.ro)

Dreptul de a primi informaţii referitoare la serviciile şi metodele terapeutice de care are nevoie şi posibilitatea clinicii de a i le oferi, precum şi informaţii asupra unor tarife practicate pentru unele servicii în cazul în care acestea există (exemplu: tomografii);

Drepturi egale de acces la serviciile şi metodele terapeutice;

Dreptul de a fi informat despre starea lui de sănătate;

Dreptul de a primi tratament adecvat;

Dreptul de a lua decizii referitoare la îngrijirea sa, la efectuarea unor investigaţii, în cunoştinţă de cauză;

Dreptul la confidenţialitatea actului medical;

Dreptul de a primi la externarea din clinică un document care include date cu privire la identitatea sa, motivele internării, evoluţia în timpul spitalizării, tratamentele efectuate şi recomandări referitoare la tratamentul ce trebuie urmat, precum şi o scrisoare medicală adresată medicului de familie;

Pe parcursul internării este interzisă fotografierea și filmarea secției, pacienților, apartinătorilor, cadrelor medicale.

Pacientul are obligația să prezinte la internare documentele ce atesta identitatea, precum și calitatea de asigurat;

Pacientul are responsabilitatea să ofere informații complete și corecte referitoare la starea sa de sănătate, antecedente medicale, spitalizări anterioare, medicația urmată anterior internării;

Să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului și personalului medical pe perioada internării (program de vizită, masă, tratament, odihnă) și să informeze personalul medical în momentul apariției oricarei modificări a stării de sănătate;

Bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte, pe durata internării, ţinuta regulamentară de spital;

Bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară în ţinuta de spital, fiind interzisă circulaţia pe străzi în astfel de ţinută;

Să respecte regulile de igiena personală;

Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului;

Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului şi al secţiei;

Pacienţii trebuie să respecte personalul medical şi de îngrijire, precum şi pe ceilalţi pacienţi;

Respectarea ordinii şi liniştii, păstrarea curăţeniei în spital;

Nu se permite degradarea mobilierului şi a bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului;

Să respecte programul de vizite şi de masă precum şi circuitele funcţionale din spital;

Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor şefi de secţie.