Finanțarea Spitalului

Finanţarea spitalului

Spitalul de boli cronice Siret funcţionează pe principiul autonomiei financiare, pe baza sumelor prevăzute în contractele pentru furnizarea de servicii medicale încheiate cu Casa Judeţeană de asigurări sociale de Sănătate Suceava, precum şi din sumele obţinute, în conditiile legii, de la persoane fizice şi juridice.

Separat de veniturile realizate de către spital din contractul încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări sociale de Sănătate Suceava, din serviciile medicale oferite contra cost pacientilor, spitalul mai este finanţat şi de la bugetul consiliului local al oraşului Siret.

ACEASTA UNITATE ARE INCHEIAT CONTRACT CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE SUCEAVA
TEL.: 0230.521.391