Despre noi

Misiunea noastră

Personalul medico-sanitar din unitatea noastră se obligă:
– Să respecte demnitatea vieții umane.
– Să manifeste compasiune și să îngrijească fără discriminare.
– Să susțina perfecțiunea și profesionalismul prin educație, cercetare și evaluare.
– Să promoveze calitatea, echitatea și responsabilitatea.

Infrastructura

Clădirile Spitalului de boli cronice Siret sunt de tip pavilionar. Clădirea principală, cu 1 etaj, în care funcționează secția medicină internă, pediatrie, obstetrică-ginecologie, funcționează de la începutul secolului trecut. O a doua clădire în care funcționeaza secția BFT, blocul alimentar, spălătorie și magazie.

Mediul înconjurător

Referitor la mediul înconjurător, se poate afirma că orașul Siret și implicit Spitalul de boli cronice Siret funcționeaza într-un cadru natural curat. Utilizarea la scară redusă a pesticidelor și a îngrășămintelor agricole fiind un motiv, iar un al doilea motiv fiind absența întreprinderilor care poluează mediul.

ACEASTA UNITATE ARE INCHEIAT CONTRACT CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE SUCEAVA
TEL.: 0230.521.391

TEL VERDE CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
0800800981